Pavol Dobšinský

Košický kraj

zdroj: wikipedia.org

Pavol Dobšinský (1828, Slavošovce – 1885, Drienčany)

Zberateľa príbehov Pavla Dobšinského sme hľadali dlho. Stále sa niekde túla a to už celé desaťročia, pomaly stáročia. Doma, v Slavošovciach, v Košickom kraji, kde sa narodil v roku 1828, sme ho nenašli. Azda ešte stále jeho duch odpočúva príbehy, ktoré si v domoch či na záhradách rozprávajú ľudia. Veľkí a malí. Kedysi príbehy, ktoré Dobšinský spisoval, mali rôzny charakter. Za rozprávky sme ich začali považovať až neskôr, keď sa priblížili spôsobom rozprávania detskému čitateľovi. Pavol Dobšinský zozbieral 90 ľudových príbehov do osmich zväzkov. My dnes poznáme tri obrovské knihy pod názvami Prostonárodné slovenské povesti. To, že sú to rozprávky, dokazujú mnohé znaky. Deti ich spoločne s Lupou veľmi ľahko rozpoznali a aj vám ich do mapy napísali.

Ako podotkla Lupa, pre romantického zberateľa určite bolo čarovným obdobím túlať sa zákutiami slovenskej krajinky a rozprávať sa s ľuďmi. Ale ako si celé tie generácie mohli príbehy tak presne pamätať? Nuž, možno kde-tu čosi aj pomenili, a tak máme i viac podobných príbehov, alebo si niekde ten istý príbeh pamätali pod iným názvom. Kedysi sa príbehy šírili medzi ľudom len ústnym podaním a Dobšinskému ozaj patrí vďaka, že si dal tú robotu, všetko zapísal a uchoval aj pre nás.

Galéria našich prác

List Dobšinskému

Milý pán spisovateľ P. Dobšinský!Na workshope Pod lupou sme sa učili o Vašej tvorbe a zbierkach krásnych rozprávok, preto som sa rozhodol, že Vám napíšem krátky list.Som žiakom šiesteho ročníka, ale od detstva mi moji rodičia čítavali detské rozprávky. Nikdy som si neuvedomil, že sú to práve tie Vaše. Boli…

Ľudová rozprávka

Vyjadruje túžbu po dobre a spravodlivosti.Patrí do ľudovej slovesnosti.Má neznámeho autora.Šíri sa ústnym podaním.Znaky ľudovej rozprávky:Ustálené začiatočné vety               /Kde bolo, tam bolo... Za siedmimi horami, za siedmimi dolami.../Ustálené záverečné vety               / Zazvonil zvonec a rozprávky je... A žijú dodnes, ak nepomreli./Dobro víťazí nad zlomDej sa odohráva na neurčitom mieste,  v neznámom…

Ideme za Dobšinským

Jedného dňa sme sa rozhodli, že pôjdeme navštíviť rodisko Pavla Dobšinského. Ale nevedeli sme, kde to je. Dozvedeli sme sa, že sa narodil v obci Slavošovce. Chceli sme sa poďakovať za to, že zozbieral tak veľa rozprávok! Bolo to od neho veľmi šľachetné a pekné.

Soľ nad zlato

Rozprávač: Kráľ si raz predvolal svoje tri dcéry. Chcel zistiť, ako ho majú rady.Kráľ: No povedz ty ako prvá, moja najstaršia dcéra. Ako veľmi ma máš rada?Najstaršia: Ja ťa mám rada ako všetky moje šperky.Kráľ: No to som rád. Teraz povedz ty, prostredná!Prostredná: Ja ťa mám radšej ako moje šaty!Kráľ:…

Online mapa vzniká v rámci projektu Thalia Teatro “Pod lupou”. 

Súčasťou mapy sa stala tvorba detí z rôznych škôl, ktoré sa zapojili do projektu, a žiaci sa zúčastnili osvetových a umelecko-vzdelávacích akivít organizovaných divadlom Thalia Teatro. 

Zúčastnené školy:

 

Kreatívne workshopy autorskej tvorby a literatúry viedla odborná lektorka Monika Necpálová

Redaktorka online mapy: Monika Necpálová

Realizácia online mapy a webu: Stanislav Králik

Realizáciu projektu Pod lupou podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia.