Jonáš Záborský

Prešovský kraj

zdroj: wikipedia.org

Jonáš Záborský (1812, Záborie – 1876, Župčany)

Letiac ponad slovenské územie Lupa videla mnoho zvierat, mnoho stromov, mnoho kvetov. Zvieracie a rastlinné kráľovstvá boli plné života. Správanie všetkých sa občas dalo porovnať aj s ľudským. Ešte presnejšie to zbadal pred mnohými rokmi Jonáš Záborský. Narodil sa v Záborí, ale jeho študentský aj pracovný život spája sa s vtedajšími a aj súčasnými mestami v Prešovskom kraji: Kežmarok, Prešov.

Jonáš Záborský si ľahko dokázal predstaviť, že zvieratá či rastliny zosobní a prostredníctvom ich príkladu bude hovoriť o ľuďoch, opisovať ľudské vlastnosti – dobré i zlé. Stal sa tak významným slovenským bájkarom. Známe je jeho dielo Bájky slovenské Jonáša Záborského. Autor do prvej časti diela vložil pôvodné aj preložené bájky, v druhej časti nájdeme anekdoty, alegórie, bájky a v tretej preklady z gréčtiny a poľštiny. Spolu okolo 250 textov.

Za sprievodu Lupy deti hľadali v bájkach skutočný zmysel a snažili sa ich pretvoriť do obyčajnej ľudskej reči. Veľmi sa im darilo. Okrem toho sa Lupe na návšteve v Prešove podarilo vypátrať, a to celkom ľahko, divadlo, ktoré nesie práve meno autora – Divadlo Jonáša Záborského. Dôvod spolu s deťmi zistili tiež. Jonáš bol vynikajúci dramatik, písal divadelné hry a právom jedno z významných divadiel na Slovensku dodnes nosí jeho meno.

Galéria našich prác

Mravenisko

Chlapec: Odkiaľ sa vzala toľká hŕba?Paholok: Aká hŕba?Chlapec: Táto predsa!Paholok: Myslíš to mravenisko?Chlapec: Áno.Paholok: To je výsledok práce týchto malých mravcov.Chlapec: Ako môžu také malé mravce postaviť niečo také veľké?Mravec: Pretože sme veľmi usilovní a pracovití.Sara: Fíha!Mravec: Je to veľmi zložité, ale spoločnou prácou a vytrvalosťou sa to dá.**Za dramatikaMilé…

Medveď a líška

Trel sa medveď o jedľu pri potoku,keď ho blchy kúsaly, až mu krv šla z boku.„To hlúpo,“ vetí líška, tiež blchmi morená;vezme v pysk a prinesie kus suchého sena.Vojde s ním do potoka a pomaly vmočíodzadku sa do neho až po samé oči.Blchy, keď sa norila, šly ďalej splašené;naposledok sa…

Lov na opicu

Ktosi kdesi v Americežiadal živej zmocniť sa opice.Hádajte však, čo činí? Meria sa s obludouhbitosťou svojich údov?Behá za ňou štrkajeretiazkami cez háje?Nie tak!A neobracia na ňu zrak;len kabát pred ňou navlieka,pohodí ho a zuteká.Opica, náhle jej to padlo v oči,hneď skočí,porve kabáta počne sa doňho škrabať,napodobňujúc človeka.Tento vtedy vyskočí zo…

Online mapa vzniká v rámci projektu Thalia Teatro “Pod lupou”. 

Súčasťou mapy sa stala tvorba detí z rôznych škôl, ktoré sa zapojili do projektu, a žiaci sa zúčastnili osvetových a umelecko-vzdelávacích akivít organizovaných divadlom Thalia Teatro. 

Zúčastnené školy:

 

Kreatívne workshopy autorskej tvorby a literatúry viedla odborná lektorka Monika Necpálová

Redaktorka online mapy: Monika Necpálová

Realizácia online mapy a webu: Stanislav Králik

Realizáciu projektu Pod lupou podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia.