Jonáš Záborský

Prešovský kraj

zdroj: wikipedia.org

Jonáš Záborský (1812, Záborie – 1876, Župčany)

Letiac ponad slovenské územie Lupa videla mnoho zvierat, mnoho stromov, mnoho kvetov. Zvieracie a rastlinné kráľovstvá boli plné života. Správanie všetkých sa občas dalo porovnať aj s ľudským. Ešte presnejšie to zbadal pred mnohými rokmi Jonáš Záborský. Narodil sa v Záborí, ale jeho študentský aj pracovný život spája sa s vtedajšími a aj súčasnými mestami v Prešovskom kraji: Kežmarok, Prešov.

Jonáš Záborský si ľahko dokázal predstaviť, že zvieratá či rastliny zosobní a prostredníctvom ich príkladu bude hovoriť o ľuďoch, opisovať ľudské vlastnosti – dobré i zlé. Stal sa tak významným slovenským bájkarom. Známe je jeho dielo Bájky slovenské Jonáša Záborského. Autor do prvej časti diela vložil pôvodné aj preložené bájky, v druhej časti nájdeme anekdoty, alegórie, bájky a v tretej preklady z gréčtiny a poľštiny. Spolu okolo 250 textov.

Za sprievodu Lupy deti hľadali v bájkach skutočný zmysel a snažili sa ich pretvoriť do obyčajnej ľudskej reči. Veľmi sa im darilo. Okrem toho sa Lupe na návšteve v Prešove podarilo vypátrať, a to celkom ľahko, divadlo, ktoré nesie práve meno autora – Divadlo Jonáša Záborského. Dôvod spolu s deťmi zistili tiež. Jonáš bol vynikajúci dramatik, písal divadelné hry a právom jedno z významných divadiel na Slovensku dodnes nosí jeho meno.

Galéria našich prác

Online mapa vzniká v rámci projektu Thalia Teatro “Pod lupou”. 

Súčasťou mapy sa stala tvorba detí z rôznych škôl, ktoré sa zapojili do projektu, a žiaci sa zúčastnili osvetových a umelecko-vzdelávacích akivít organizovaných divadlom Thalia Teatro. 

Zúčastnené školy:

 

Kreatívne workshopy autorskej tvorby a literatúry viedla odborná lektorka Monika Necpálová

Redaktorka online mapy: Monika Necpálová

Realizácia online mapy a webu: Stanislav Králik

Realizáciu projektu Pod lupou podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia.